Matlab Simulink khá ổn để mô phỏng điện động cơ

Matlab Simulink khá ổn để mô phỏng điện động cơ

Hôm nay mình ngồi thiết kế một mạch động cơ 3 pha thử tải và điện áp vì mình sắp tới dùng biến tần ra 3 pha 220v nhưng chạy động cơ 3 pha 380v.

Dưới đây là sơ đồ (mình xuất file PDF):

Mình có thể thử tải, thay đổi dòng điện, tần số đầu vào, xem tốc độ động cơ, dòng điện,... khá là ổn.

Note lại 1 chút thôi, hy vọng có thể chia sẻ chút thông tin này đến các bạn.